Proces vývoje software

Vždy je dobré znát všechny fáze procesu vývoje software, díky tomu zvýšíte pravděpodobnost toho, že vás projekt bude úspěšný. Pomůže vám to také porozumět nákladům, které na vývoj software vynaložíte.

triangle

Jednotlivé fáze vývoje aplikace by měly být následující

one bubble
<step one
Plánování

Bez dokonalého plánu, specifikace silných a slabých stránek, určení cílových uživatelů apod. nemá vývoj softwaru smysl. Podrobné plánování pozitivně ovlivní celý proces vývoje softwaru.

two note block
<step two
Analýza

Během této fáze vývoje jsou podrobně definovány požadavky a funkcionality softwaru a je provedena analýza jejich proveditelnosti. Analýza požadavků pomáhá identifikovat rizika a jejich snižování už na samotném začátku vývoje.

three clock
<step three
Návrh architektury, UX/UI

Návrh softwaru je nejdůležitější součástí jeho vývoje. Během této fáze se navrhne celá architektura software, databázová struktura, funkční řešení, uživatelské prostředí (tzv. wireframy) a grafický design. Výstupem je projektová dokumentace.

four cursor
<step four
Vývoj

Fáze vývoje je o psaní kódu a převedení popisu v projektové dokumentaci do podoby skutečného softwaru.Tato fáze je obecně nejdelší, protože je páteří celého procesu vývoje a je důležité mu věnovat největší pozornost.

five pencil
<step five
Testování

V tomto okamžiku je již software vytvořený a začíná fáze testování. Testeři provádí řadu testu jako je testování funkčnosti, systémové integrace, přijatelnosti pro uživatele apod. Po dokončení této fáze je software bez chyb a následuje fáze nasazení.

six settings
step six
Implementace

V této fázi probíhá nasazení softwaru. Nově vytvořená a otestovaná aplikace je spuštěna do “ostrého”provozu.

seven glass
step seven
Údržba a aktualizace

Poslední fáze cyklu vývoje softwaru zahrnuje údržbu a pravidelné aktualizace. V této fázi dochází k případnému vylepšování a ladění softwaru na základě zpětných vazeb od reálných uživatelů.

eight glass
step seven
Fáze testování

Předposledním krokem v procesu vývoje webových aplikací je testování kvality a oprava případných chyb. Aplikace by vždy měla projít zátěžovým testováním, testováním všech funkcí a uživatelského prostředí.