Metodiky vývoje software

Existuje mnoho způsobů, jak organizovat proces vývoje software a psaní kódu. Každá metodika vývoje má své výhody a nevýhody. Mezi základní metodiky vývoje patří agilní vývoj a vývoj metodou vodopádu.

Metodiky vývoje

settings-big

Agilní vývoj

Jedná se o více flexibilní model. U této metodiky zákazník upravuje zadání webové aplikace v průběhu prací tak, aby dle reálně fungujících částí aplikace mohl ovlivňovat funkcionalitu modelů. Funguje to tedy tak, že se stanoví plán práce vždy jen na několik týdnů dopředu (tzv. sprint). Před každým sprintem má zákazník možnost se s vývojáři domluvit na tom, co bude náplní daného sprintu. Tedy například na jaké části aplikace, nebo funkcionalitě se bude v dané období pracovat.

Vodopádový model

U této metodiky pracuje vývojářská agentura vždy s přesně specifikovaným zadáním celé aplikace. To znamená, že již na začátku vývoje jsou známy veškeré požadavky zákazníka a také výsledná cena aplikace. Před touto specifikací probíhá analýza všech požadavků. Ve výsledné specifikaci jsou přesně rozvrženy fáze projektu, které vedou ke splnění cíle.

Vodopádový model

U této metodiky pracuje vývojářská agentura vždy s přesně specifikovaným zadáním celé aplikace. To znamená, že již na začátku vývoje jsou známy veškeré požadavky zákazníka a také výsledná cena aplikace. Před touto specifikací probíhá analýza všech požadavků. Ve výsledné specifikaci jsou přesně rozvrženy fáze projektu, které vedou ke splnění cíle.

Pracovní proces

Agilní vývoj

Agilní řízení rozděluje proces vývoje aplikace do několika sprintů. Každý sprint musí být dokončen a schválen klientem, než se vývoj pustí do dalšího.

Vodopádový model

Existuje jen jeden vývojový cyklus. Projekt není rozdělený do několika sprintů. Vývojáři získají požadavky od klienta a začnou pracovat na celém projektu.

Flexibilita

Agilní vývoj

V agilním řízení lze jednoduše měnit požadavky na vývoj aplikace na základě zpětné vazby od zákazníka.

Vodopádový model

Vodopádový model nedokáže reflektovat měnící se požadavky zákazníka.

Testování

Agilní vývoj

Aplikace se testuje po každém sprintu. To může pomoci vyladit každou část projektu tak, aby vyhovoval potřebám zákazníka.

Vodopádový model

Aplikace se testuje až po dokončení celé fáze vývoje.

Angažovanost zákazníků

Agilní vývoj

Klient je zapojen po celou dobu vývoje produktu.

Vodopádový model

Klient je zapojen pouze v raných fázích projektu a po dokončení finální aplikace.